type is /wxpmaps/sat.irW1 Plymouth State GIF Image