type is /wxpmaps/sat.irW3 Plymouth State GIF Image